Baldintza Orokor hauek www.productosleon.com webgunearen erabilera arautzen dute, aurrerantzean Productos Leoneses. Horren titularra Leongo Diputazio Probintziala da, San Marcelo plaza, 6, 24002 Leon, IFK P2400000B eta www.productosleoneses.com/eu-k Leongo ekoizleen nekazaritza produktuen salmentan Marketplace gisa jarduten du. Bestalde, Proconsi SL-ek, Andrés Suárez, 5, 24009 Leon (IFK: B24208100) administrazio-bitartekari gisa jardungo du (bere eginkizunen artean daude profilen altak eta bajak kudeatzea, bezeroen kobrantzak kudeatzea, erabiltzaile saltzaileei ordaintzea, euskarri teknikoa, gorabeheren berri ematea eta publizitatearen sustapena). Zerbitzuaren erabiltzaileak ere identifikatzen dira, erabiltzaile erosleen profilean (aurrerantzean, EROSLEAK).

Edozein produktu erosteak berekin dakar adierazten diren Baldintza Orokor guztiak onartzea, produktu jakin batzuk erostean aplika daitezkeen Baldintza Partikularrak onartzea ukatu gabe.

Baldintza Orokor horiek aldez aurretik jakinarazi gabe aldatu daitezke, beraz, gomendagarria da haien edukia arretaz irakurtzea, eskainitako edozein produktu erosi aurretik.

1. IDENTIFIKAZIOA

Leongo Probintziako Diputazioak, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari dagokion uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazten dizu:

 • Sozietate-izena:  Leongo Diputazio Probintziala
 • IFK P2400000B
 • Egoitza soziala: San Marcelo plaza, 6, 24002 Leon

2. HARREMANETARAKO

Gurekin harremanetan jartzeko ondoren adierazten diren baliabideak dituzu eskuragarri:

Leongo Diputazio Probintziala

 • Tfno: 987 29 21 99
 • Posta elektronikoa: ecit@dipuleon.es
 • Posta-helbidea: Regla Plaza Z/G - Torreón eraikina, 24003 Leon

Proconsi SL

 • Tfno: 987 28 19 06
 • Posta elektronikoa: marketing@proconsi.es
 • Posta-helbidea: Andrés Suárez 5, 24009 Leon

Erabiltzaileen eta Productos Leoneses-en arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, arestian aipatutako edozein komunikabide erabiliz egiten direnean.

3. DATU BILKETA

Leongo Diputazio Probintzialak jakinarazten dizu erregistroan eta erosketa egitean datu pertsonal hauek jasotzeko baimena ematen duzula:

 • Izen-abizenak.
 • Posta elektronikoa.
 • Harremanetarako telefono zenbakia.
 • Jaiotza data.
 • Posta-helbidea.
 • Txartel-zenbakia, iraungitze-data eta segurtasun-kodea.

Datu horiek erabiliko dira webguneak eskaintzen duen funtzionalitateak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeko.

4. PRODUKTUAK

Productos Leoneses-en eskaintzen diren produktuak, horien ezaugarri nagusiekin eta prezioarekin batera pantailan agertzen dira. Informazio hori SALTZAILEARI bakarrik emango zaio, izan ere, Leongo Diputazio Probintzialak eta Proconsi SL-ek ez dute inola ere parte hartuko produktuei buruzko informazioa hautatzeko eta deskribatzeko prozesuan, ezta eskaerak prestatu eta bidaltzeko orduan ere. Beraz, produktuen edota dagokien transakzioan SALTZAILEAREN eta EROSLEAREN arteko desadostasunik egonez gero, hori ez dagokio Leongo Diputazio Probintzialari eta Proconci SL-ri eta, beraz, erakunde horiek ez dute inolako erantzukizunik izango. 

Leongo Diputazio Probintzialak eta Proconsi SL-ek ez dute ERABILTZAILE SALTZAILEEK salgai jarritako artikulurik. Salerosketa-kontratua zuzenean egiten da EROSLEAREN eta SALTZAILEAREN artean.

SALTZAILEA behartuta dago bere produktuen salerosketa egin eta osatzera. Horregatik, ezin izango du produktua salmentatik kendu, ez badira zenbait baldintza berezi gertatzen EROSLEAREN eta Leongo Diputazio Probintzialaren edota Proconsi SL-ren onespenarekin. Transakzioak sortutako gastuen kobrantzan beharrezko aldaketak egiteko.

Behin Productos Leoneses-en barruan sartuta, eta zenbait zerbitzu kontratatzeko edo eskuragarri dauden produktuak erosteko,  Erabiltzaileak erosketa- edota erregistro-prozesuan adierazitako jarraibide guztiak bete beharko ditu, eta, horretarako, www.productosleoneses.com webgunean adierazitako baldintza orokor eta partikular guztiak irakurri eta onartu beharko ditu.

Webgune horretako SALTZAILE batzuk graduazio alkoholikoa duten produktuak saltzen dituzte. Debekatuta dago 18 urtetik beherakoei alkoholdun edariak saltzea.

18 urtetik beheitikoek Productos Leoneses-en zerbitzuak soilik guraso edo tutore batek gainbegiratuta erabili ahalko dituzte. Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek ez dute inolako erantzukizunik adingabeak www.productosleoneses.com gunera sartzeari dagokionez. Gurasoen edo tutoreen ardura da beren ardurapean dituzten seme-alaben edo adingabeen jarduera kontrolatzea, edo Interneten erabilera kontrolatzeko tresnaren bat instalatzea, adingabeentzat egokiak ez diren material edo edukietara sartzea saihesteko.

Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek eskubidea dute edozein pertsona fisiko edo juridiko Productos Leoneses-en erabiltzaile erregistratu gisa onartzeko, horrek erabiltzaileentzat erreserbatutako baldintza eta abantaila batzuk baitakartza. Leongo Probintziako Diputazioak edota Proconsi SL-ek kontrolatuko eta bitartekari gisa jardungo dute beti Productos Leoneses erregistratzeko prozesuan, eta kontrol horretan erabiltzaile gisa onartzeko eskubidea gauzatuko da.

a Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek, kalitatezko zerbitzua eskaintzeko asmoz, Productos Leoneses-en saltzen diren produktuak hautatu, berrikusi eta kontrolatzen dituzte aldizka, eta, horrez gain, Erabiltzaileen profilak ere berrikusi eta kontrolatzen dituzte. Hala ere, ez denez lan iraunkorra, Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek ez dute emandako datuak egiazkoak diren egiaztatzeko konpromisorik hartzen eta ez dira eduki horiek hirugarrenei egin diezaieketen kalteen erantzule.

5. PRESTASUNA ETA ORDEZKAPENAK

Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek Productos Leoneses-en iragarritako produktu guztien eskuragarritasuna bermatu nahi dute. Hala ere, eskatutako produkturen bat eskuragarri ez badago edo agortu bada, EROSLEARI jakinaraziko zaio zer egin behar duen eskuragarri ez dagoen produktuagatik ordaindutako zenbatekoa ahalik eta azkarren itzultzeko. Produktua eskuragarri ez badago eta horren berri posta elektronikoz edo telefonoz eman bazaio EROSLEARI, SALTZAILEAK antzeko ezaugarriak dituen produktu bat bidali ahalko prezioa igo gabe. Kasu horretan, EROSLEAK onartu edo baztertzeko aukera izango du, atzera egiteko eta kontratua suntsiarazteko eskubideaz baliatuz.

Eskaera osoa edo horren zati bat erabilgarri ez badago, eta EROSLEAK ordezkapen-produktuak errefusatzen baditu, aurrez ordaindutako dirua EROSLEAK erabilitako ordainbide beraren bidez itzuliko da, eta SALTZAILEAK bere gain hartu beharko ditu transakzio horrek eragin ditzakeen gastuak.

ERABILTZAILE SALTZAILEA arrazoitu gabe atzeratuko balitz ordaindutako dirua itzultzeko orduan, ERABILTZAILE EROSLEAK zor duen kopuruaren bikoitza erreklamatu ahal izango dio ERABILTZAILE SALTZAILEARI.

6. EROSKETA PROZESUA

Productos Leoneses-en produktuak erosten dituen erabiltzaileak alta eman beharko du Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek horretarako prestatutako formularioaren bidez, eta eskatutako datu guztiak eman beharko ditu. Datu horiek, nolanahi ere, egiazkoak, zehatzak eta osoak izango dira, eta erabiltzaileak berariaz onartu beharko ditu  www.productosleoneses.com-en pribatutasun-politika onartuz. 

Productos Leoneses-en edozein erosketa egiteko, Erabiltzailea adin nagusikoa izan behar da.

Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek EROSLEARI baieztatuko diote egindako transakzioa erosketa prozesua bukatzean erosleak emandako posta elektroniko bidez, eta bertan adieraziko dituzte produktuak entregatzeko epeak. Era berean, Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek posta elektroniko bidez berretsiko diote salmenta SALTZAILEARI eta nola jokatu behar duen adieraziko diote, saldutako produktua entregatzeko epeak adieraziz.

Bidalketa gastuak EROSLEAK ordainduko ditu. Horien berri emango da eskaera prozesuan eta Erabiltzaileak onartu beharko ditu erosketa onartu aurretik.

Erosketa prozesua Erabiltzaile gonbidatu edo erregistratutako Erabiltzaile gisa egin ahalko da eta eman beharreko urratsak ezberdinak izango dira.

Erregistratutako gonbidatutako EROSLE gisa erosteko eman beharreko urratsak:

1.    Erosketa-organ gehitu beharreko produktuak hautatu.

2.    Eskaera egiteko erosketa-organ sartu.

3.    Oinarrizko datu pertsonalak sartu eta erregistratzeko aukera eman.

4.    Bidalketa-helbidea sartu

5.    Bidalketa-metodoa hautatu.

6.    Eskaeraren ordainketa berretsi.

Erregistratutako ERABILTZAILE EROSLE gisa erosteko eman beharreko urratsak:

1.    Erosketa-organ gehitu beharreko produktuak hautatu.

2.    Eskaera egiteko erosketa-organ sartu.

3.    EROSLEA erabiltzaile eta pasahitz bidez identifikatu.

4.    Datu pertsonalak berretsi.

5.    Bidalketa-helbidea berretsi.

6.    Bidalketa-metodoa hautatu.

7.    Eskaeraren ordainketa berretsi.

Era berean, EROSLEAK eskaera egiteko orduan salmenta-baldintzen kopia bat gordetzea edota inprimatzea, eta, posta elektroniko bidez bidalitako harrera-egiaztagiria gordetzea gomendatzen da.

7. FAKTURAZIOA

Eskaerarekin batera, EROSLEAK SALTZAILEAK igorritako dagokion faktura jasoko du formatu fisikoan.

8. ENTREGA

Eskaera EROSLEAK kontratazioa egiteko orduan adierazitako helbidean entregatuko da.

Entrega-esparruak eremu hauek biltzen ditu: lurralde nazionala, ondorengo hauek izan ezik: Balear Uharteak, Kanariar Uharteak, Ceuta eta Melilla.

Eskarien kudeaketa logistikoa Seur enpresari dagokio, eta, beraz, Leongo Diputazio Probintzialak edota Proconsi SL-ek ez dute eragile logistikoak burututako ekintza edo omisio baten ondorioz klausula honetan deskribatutako betebeharrak ez betetzearen ondoriozko erantzukizunik. Dena den, Proconsi SL-ek izapideak egin ditzake gertatutako gorabeherak konpontzeko.

EROSLEAK konpromisoa hartzen du www.productosleon.com-en entrega-helbide datu zuzenak emateko. Datu horiek SALTZAILEAK erabiliko ditu bidalketa egiteko. Eskaera bat egin ondoren entregatzeko prozesuan garraio-agentziarekin zerikusirik ez duen arrazoiak direla eta ezin bazaio ERABILTZAILE EROSLEARI eskatutako produktua entregatu, erosleak ez du inolako erreklamaziorik egiteko eskubiderik izango. Proconsi SL-ek EROSLEARI kobratuko dizkio itzultzeko bidalketa-gastuak.

Eskaerak ordainketa berretsi ondorengo 5 egun baliodunetan entregatuko dira, eta epe hori murriztu ahalko da erosten diren produktuen arabera.

Ostiraleko 15:00etatik aurrera egindako eskaeren entregatzeko epea hurrengo astelehenetik aurrera hasiko da, orduan hasiko baita prestatzen.

9. PREZIOAK, GASTUAK ETA ZERGAK

Productos Leoneses-en azaltzen diren prezioak eurotan egongo dira bestelakorik adierazten ez bada eta produktuen baliozkotasun denboran bermatuko dira, inprimatze-akatsik ez bada eta eskaeraren helmuga edozein dela ere.

Produktu guztien azken prezioak (eta, hala badagokio, neurri-unitatearen araberako azken prezioak) eta horien ezaugarriak, eskaintzak, beherapenak etabar Productos Leoneses-en katalogoan azaltzen dira, artikulu bakoitzean azalduta.

 • Produktuek BEZa barne dute.
 • Bidalketa-gastuak erositako produktuen arabera aldatuko dira.

Produktuen prezioak edozein momentutan aldatu daitezke. Dena den, dagokion prezioa eskaera egin zenean indarrean zegoena izango da. Era berean, behin betiko kostuaren berri EROSLEARI emango zaio erosketa elektroniko prozesuan hark erosketa berretsi aurretik.

10. ORDAINBIDEA

Productos Leoneses-ek zure eskura jartzen ditu ondorengo ordainbide hauek:

a. Kreditu-/zordunketa-txartela.

Ordainketa berehala egin dezakezu, gure bankuaren SSL ordainketa-pasabide seguruaren bidez. Eskaera itzuli edo bertan behera utzi behar izanez gero, zenbatekoa ordainketa-txartel beraren bidez itzuliko da.  Datu pertsonalak eta bankuko datuak 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudian (GDPR) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (LOPDGDD) xedatutakoaren arabera tratatuko dira, datu pertsonalak tratatzeari eta datu horiek askatasunez erabiltzeari dagokionez, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, webguneko Ohar Legalean eta Pribatutasun Politikan zehazten den moduan.

11. ITZULTZEKO ETA ATZERA EGITEKO POLITIKA

Proconsi SL bitartekari hutsa da EROSLEEN eta SALTZAILEEN artean, beraz, ez du inolako produkturik erosten edo saltzen. Leongo Probintziako Diputazioa Productos Leoneses-en jabea da, produktuak erosi eta saltzeko marketplace bat hain zuzen ere, eta bertan egindako transakzio guztiak erabiltzaile eroslearen eta erabiltzaile saltzailearen artekoak dira. Kontsumitzaileen araudiari jarraiki, Proconsi SL-ek emandako bitartekaritza-zerbitzuak ezin izango ditu erabiltzaileak atzera egin transakzioa EROSLEARI eta SALTZAILEARI berretsi ondoren, zerbitzua erabat gauzatutzat jotzen delako, eta EROSLEAK eta ERABILTZAILE SALTZAILEAK hori dakitela onartzen dute. Ordura arte, edozein erabiltzailek uko egin ahal izango die bitartekaritza-zerbitzuei, inolako kosturik gabe, SALTZAILEAK produktu jakin bat kenduz edo EROSLEAK egindako eskaera bertan behera utziz, edo aipatutakoa Proconsi SL-ri eskatuz eta zerbitzuak bertan behera uzteko erabakia argi eta garbi adieraziz, webgunean adierazitako harremanetarako baliabideen bidez. Atzera eginez gero, erabiltzaileak egindako ordainketa guztiak itzuliko ditugu, bidegabeko atzerapenik gabe, eta, betiere, atzera egiteko erabakia jakinarazten diguzun egunetik 14 egun natural igaro baino lehen. Hasierako transakziorako erabilitako ordainbide itzuliko dizugu dirua, kontrakorik adierazi ezean. Era berean, zerbitzu bat denez, ez dira aplikatzekoak kontsumoko produktuen bermeak.

Bestalde, araudiaren arabera, EROSLEAK SALTZAILEAREKIN duen kontratua BERTAN BEHERA UZTEKO eskubidea izango du, gehienez 14 egun naturaleko epean, horretarako arrazoia adierazi beharrik gabe eta inolako kosturik gabe, azaroaren 16ko 1/2007 Errege Dekretuaren 107.2 eta 108. artikuluan aurreikusitakoak izan ezik. Bertan kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Babeserako Lege Orokorraren testua onartzen da.

Atzera egiteko eskubide hori ez da baliozkoa ondorengo kasuetan:

 • Dagoeneko burututako edo hasitako zerbitzuak ematea.
 • Enpresaburuak kontrolatu ezin dituen finantza-merkatuko koefizienteen gorabeherei lotutako prezioa duten ondasunen hornidura-kontratuak.
 • Kontsumitzaile eta erabiltzailearen zehaztapenei jarraiki egindako edo, argi eta garbi pertsonalizatutako, edo bere izaeragatik itzuli ezin diren edo berehala hondatu edo iraungi daitezkeen produktuak hornitzeko kontratuak.
 • Osasun edo higiene arrazoiengatik itzuli ezin diren zigilatutako ondasunen hornidura.
 • Entregatu ondoren beste batzuekin nahastu diren ondasunen hornidura.
 • Merkatuko gorabeheren araberako balio erreala duten edari alkoholdunen hornidura.
 • Kontsumitzaile eta erabiltzaileak zigilua kendutako soinu- edo bideo-grabazioak, disko eta programa informatikoak eta baita elektronikoki emandako fitxategi informatikoak ere, etengabe erabili ahal izateko berehala deskargatu edo erreproduzi daitezkeenak hornitzeko kontratuak.
 • Eguneroko prentsa, aldizkako argitalpenak eta aldizkariak hornitzeko kontratuak.
 • Enkante publikoen bidezko kontratuak.
 • Ostatu zerbitzuen edo aisialdi jarduerekin lotutako zerbitzuen hornidura, kontratuan data edo denbora zehatz bat aurreikusten bada.

Modu horretan, EROSLEAK gehienez 14 egun naturaleko epea izango du, eskatutako produktua jasotzen duen egunetik hasita, SALTZAILEARI kontratuari uko egin nahi diola jakinarazteko. EROSLEAK uko egitearen berri eman beharko dio SALTZAILEARI, haren fitxan ageri diren harremanetarako bideetako edozein baliatuz. Jakinarazpen guztiak Proconsi SL-ren bidez egingo dira, eta hark itzultzea prozesatu ahal izateko behar diren bitartekoak eta prozesuak abiaraziko ditu.

Epe horretan, EROSLEAK SALTZAILEARI jakinaraziko dio kontratuari uko egiteko erabakia, helbide elektroniko honen bidez: info@productosleoneses.com

Proconsi SL-ek uko egin izana jaso izanaren agiria bidaliko dio euskarri iraunkorrean kontsumitzaileari.

Atzera egiteak esan nahi du Proconsi SL-ek EROSLEAK ordaindutako zenbatekoa itzuliko duela gehienez 14 egun naturaleko epean, EROSLEAK ordaintzeko hautatutako prozedura bera erabiliz (betiere erositako produktua ez badago lehen aipatutako salbuespenen artean). SALTZAILEAK bere gain hartuko ditu eragiketa honen tramitazioak eragindako gastuak.

Produktu bat itzultzeko, ezinbestekoa izango da egoera onean eta jatorrizko bilgarriarekin egotea, osagarri guztiekin eta erabili gabe.

Zure eskaera jaso ondoren, Erabiltzailearekin harremanetan jarriko gara itzultze prozesuaren xehetasunak emateko.

EROSLEAK ordaindu beharko ditu produktuaren itzultze eta garraio kostu zuzenak. EROSLEAK produktuak jasotako baldintza beretan itzuli beharko ditu.

12. BERMEA

Proconsi SL-ek Productos Leoneses-en bidez eskaintzen duen zerbitzuari ez zaizkio aplikatuko kontsumo produktuen bermeak. Aldiz, SALTZAILEAK saldutako eta EROSLEAK erositako produktuei aplikatuko zaizkie berme horiek.

Productos Leoneses-en bidez erosten diren produktuek produktuaren eta dagokion SALTZAILEAREN arabera alda daitekeen berme-aldia dute. Produktuaren ekoizpenean gerta daitezkeen akatsak edota aldi horretan gertatutako edozein matxura estaliko dira. Berme-aldia produktua erosten den unetik hasiko da.

Kanpoko saltzaileek saltzen dituzten produktuen legezko bermea kanpoko saltzaileek eskaintzen dute.

Produktu kontsumigarrien berme horiek ez dira kontuan hartuko manipulazio desegokia dela eragindako arazoen kasuan, sare elektrikorako konexioa egokia ez denean, instalazio okerra egitean edo kanpoko edozein arrazoi dela eta eragindako eragozpenetan.

Produktu iraunkorren kasuan, kontsumitzaileak zerbitzu tekniko egokia eta ordezko piezak jasotzeko eskubidea izango du, gutxienez produktua fabrikatzeari uzten zaionetik gutxienez 5 urte pasatu arte, eta ordezkoen prezioa ezingo da handitu konponketetarako erabiltzean.

Erositako produktuaren instalazioan edo erabileran arazorik ez izateko, egiaztatu erabiltzailearen eskuliburuetako instalazio- eta funtzionamendu-jarraibideak bete dituzula. Hala ere, erositako produktua behar bezala ez badabil, jar zaitez berehala harremanetan SALTZAILEAREN bezeroarentzako arreta-zerbitzuarekin eta laguntza teknikoarekin, bermea izapidetzeko.

Normalean, SALTZAILEAK datu hauek eskatuko ditu:

 • Faktura zenbakia.
 • Eredu zehatza identifikatzea.
 • Serie-zenbakia, dagokionean.

Produktu batekin arazoren bat edo matxuraren bat izanez gero zer egin behar den jakiteko, EROSLEA SALTZAILEAREKIN harremanetan jar daiteke, fitxan emandako edozein baliabide erabiliz.

13. ERANTZUKIZUNA ETA ERANTZUKIZUNETIK LIBRATZEA

Productos Leoneses hainbat produkturen erosleak eta saltzaileak harremanetan jartzen dituen marketplace bat da. Ez da salmentan jartzen diren produktuen jabea eta ez du inolako titulartasunik ezta kontrolik saltzen diren produktuei dagokienez. Beraz, ez du inolako erantzukizunik izango bi aldeen artean desadostasunik egonez gero. Aurrekoa deuseztatu gabe, Proconsi SL-ek azkar eta arretaz jokatuko du plataformaren funtzionamendu egokia bermatzeko.

Productos Leoneses-en argitaratutako produktuei buruzko informazio guztia SALTZAILEAK gehitu eta argitaratu du eta Proconsi SL-ek ezin du bermatu produktu horien kalitatea, ezta saltzaileek argitaratzen dituzten irudien edota deskribapenen egiazkotasuna ere.

Proconsi SL-ek ez du inola ere bere gain hartuko funtzionamenduaren edukia edota datuak babesteko politika ezta beste webgune batzuetan jasotako beste baldintza batzuk ere, baldin eta haietara Productos Leoneses-en azaltzen den (Links) esteka baten bidez sartuz gero. Horrez gain, ez du erantzukizunik webgune horietan azaltzen den edukiari, zerbitzuei edo eskainitako produktueki dagokienez, betiere beste webgune horiek Proconsi SL-renak ez badira. Productos Leoneses-en dauden hiperestekak hirugarrenen webguneetara joatekoak izan daitezke. Proconsi SL-ek erabiltzailearen nabigazioa errazteko gehitu ditu eta ez du inolaz ere bere gain hartzen gune horietan ager daitezkeen eduki, informazio edo zerbitzuen gaineko erantzukizunik. Horien helburu nagusia informatzea da eta ez dute inolako harremanik aipatutako hirugarren horren eta Proconsi SL-ren artean.

Productos Leoneses-en eskaintzen dituen produktuak eskuratu, kontratatu eta erabiltzeko, ordenagailu edo gailu mugikor bat eta Interneteko konexioa behar dira. Elementu horiei dagozkien gastuak ez daude legezko baldintzetan deskribatutako prezioetan barne.

Proconsi SL oso arduratsua da segurtasun-neurriak ezartzeko orduan. Hala ere, ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik Productos Leoneses-era sartzeko erabilitako pasahitzen zaintza eta erabilera egokiari dagokionez, hori Erabiltzailearen erantzukizuna izango da.

14. BEZEROARENTZAKO ARRETA ETA ERREKLAMAZIOAK

Leongo Diputazio Probintzialaren eta Proconsi SL-ren edozein kexa edo erreklamazio jartzeko, erabiltzaileak bezeroarentzako arreta-zerbitzura jo beharko du 987 281 906 telefonora deituz edo info@productosleon.com helbide elektronikora mezu bat bidaliz.

EBko kontsumo-arloko online auzien Ebazpenaren arabera eta 524/2013 (EB) Araudiaren 14.1 artikuluaren arabera, jakinarazten dizugu Europar Batzordeak online auziak konpontzeko plataforma bat eskaintzen diela kontsumitzaile guztiei. Plataforma hori esteka honetan dago eskuragarri: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA

Leongo Diputazio Probintziala jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen titularra da edo jabetza hori ustiatzeko behar diren baimenak edo lizentziak lortu ditu, honako hauei lotuak: domeinu-izena, marka eta ikur bereizgarriak, aplikazioa, argitaratutako edukiak, ordenagailu-programak eta Productos Leoneses-ekin eta harekin lotutako teknologia edo gainerako lan eta asmakizunak.

Productos Leoneses-en edukiak, diseinuak, aplikazioak, testua, irudiak eta iturburu-kodea barne, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideek babesten dituzte.

Productos Leoneses-en edukiak ezin izango dira inola erabili, erreproduzitu, kopiatu, eraldatu edo transmititu Leongo Diputazio Probintzialak aldez aurretik baimenik eman gabe.

Leongo Diputazio Probintzialak eta Proconsi SL-ek ez dute beren gain hartzen inolako erantzukizunik ERABILTZAILE saltzaileek beren produktuen eskaintzetan gehitutako edukien jabetza intelektual edo industrialeko eskubideei dagokienez.

16. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Baldintza hauek Espainian indarrean dagoen legeriaren arabera arautuko dira.

Erabiliko den hizkuntza GAZTELANIA izango da.